Határokon átnyúló együttműködés
2017.09.12, Kedd
Több száz szakképzett munkaerőre lenne szükség a fa- és a bőrfeldolgozó iparban Észak-Horvátországban. Ezen segítene a duális képzés bevezetése a térségben. Ezért a magyar szakemberek a DuoPack projekt keretében megosztják a duális oktatásban szerzett tapasztalataikat horvát kollégáikkal. A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Programban meghirdetett projektben a somogyi és zalai iparkamara, valamint a varazdi és a bjelovári gazdasági kamarák segítik majd egymást.

Horvátországból Varasd és Bjelovar megye, magyar részről pedig a somogy megyei és a zala megyei iparkamara képviselőinek részvételével tartották ma a Duo Pack nyitókonferenciáját. Az együttműködés során a magyar szaemberek a duális képzésben szerzett tapasztalatokkal segítik horvát kollégáik munkáját.

Gulyás Árpád, elnök, SM-i Fejlesztési és Képzési Bizottság:
Tulajdonképpen a projekt célja meghatározza azt, hogy a gyakorlati kivitelezés mire irányul. Ugyanis a projekt célja arra irányul, hogy olyan szakképzési struktúrát alakítsanak ki, ami nagyon hasonlít a mai magyar duális szakképzéshez. Ehhez teremtjük meg itt a magyar tapasztalatok alapján azokat az alapokat, feltételeket, amiket átadhatunk a kollégáknak.

A diákokat, oktatási intézményeket és gyakorlati helyeket is összefogó projektben a magyar duális képzéshez hasonló rendszert alakítanak ki Horvátországban is. Erre azért van nagy szükség, mert szomszédainknál is hiányzik a szakképzett munkaerő egy-egy területen.

Dragutin Glozinic, elnök, Varasdi Gazdasági Kamara:
Nagy problémát jelent Horvátországban, hogy a vállalkozói szféra nagyon kevés olyan szakembert talál olyan területeken, akik képzettek. Ezért a horvát kormány döntése alapján nagyon fontosnak gondolják, hogy bevezessék a duális képzést, mint például Ausztriában vagy Magyarországon, és ezekből próbálnak meríteni tapasztalatokat.

A duális képzések kialakításával elsősorban a bőr- és a fafeldolgozó-iparban tudnának elhelyezkedni majd a fiatalok, a megfelelő szakképzés megszerzése után.

Dragutin Glozinic, elnök, Varasdi Gazdasági Kamara:
Például Észak-Horvátország területén nagyon fejlett a feldolgozó ipar, ezen belül is például a bőr- és a faipar, bőr- és fafeldolgozás, és itt szeretnénk megerősíteni ezeket a területeket, képezni az embereket, hogy nagyobb felszívó hatása legyen ezeknek a szakterületeknek.

A 16 hónapot átölelő projekt augusztus 1-jén indult. A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 egyik tagja az Európai Területi Együttműködési programok által alkotott hálózatnak, amely az egész Európai Uniót felöleli. A cél a közös identitás előmozdítása. Erre pedig hazánknak és Horvátországnak kiváló lehetőségei vannak.

Blazsetin István, mb. tanszékvezető, Szlavisztika Intézet Horvát Tanszék, PTE:
Azt hiszem, hogy ez ma elsősorban a gazdasági szereplőkön múlik. Ha a határ mindkét oldalán megtalálják a számításaikat a gazdasági szereplők, akkor azt hiszem, működni fog. Természetesen a kultúra ebben segíteni fog, ahhoz pedig, hogy gazdasági előrelépés legyen, meg kell ismerni egymást.

Horvátországban a szakiskolákban és a szakképző centrumokban is várhatóan 2-3 éven belül már duális képzésben vehetnek részt a fiatalok.

(Somogy TV, Híradó)

Hozzászólás: